TOPlist
 

Skupiny řidičských oprávnění

Skupina

Popis

Věková hranice

AM

Opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h.

15 let

A1

Opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW.

16 let

A (s omezením)

Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg

18 let

A (neomezené)

Opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj

21 let

B

Opravňuje k řízení:

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg;

c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

d) vozidel sk. AM

18 let