TOPlist
 

Zkoušky

Závěrečné zkoušky mají tři části:

  1. zkouška z pravidel provozu a dalších předpisů - provádí se testem na PC

  2. zkouška z konstrukce a údržby vozidla - ústní odpověď na 1 otázku (sk. B 2 otázky)

  3. praktická jízda v běžném městském provozu

Zkoušky vždy provádí zkušební komisař. Teoretická část zkoušek se provádí v budově
MÚ Kolín odbor dopravy, zkouška z praktické jízdy se provádí ve vozech naší autoškoly.

Po složení jednotlivých zkoušek rozhodne o výsledku zkoušky zkušební komisař.

V případě neúspěchu u některé ze zkoušek je možné tuto zkoušku
i několikrát opakovat :-)

Po úspěšném absolvování všech závěrečných zkoušek je žadateli na jeho
místně přísluném úřadě uděleno řidičské oprávnění a vydán řidičský průkaz.