TOPlist
 

Podmínky

Podmínkou přijetí do autoškoly je věk úměrný požadované skupině
(nejvýše však o 18 měsíců mladší nežli je věková hranice),
vyplněné a potvrzené následující dokumenty:

   - žádost o řidičské oprávnění
   - posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Tyto dokumenty včetně bližších informací naleznete v sekci ke stažení,
nebo si je můžete vyzvednout v autoškole.
V době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce.

Při výcviku na motocyklu je třeba mít vlastní helmu, vhodné oblečení a obuv.

Průměrná doba výuky a výcviku je u sk. AM,A1,A cca 2-6 týdnů u sk. B 4-12 týdnů,
záleží především na schopnostech a možnostech žáka.

Podmínkou pro přijetí k závěrečným zkouškám je plné uhrazení školného,
ukončení výuky a výcviku v autoškole, dosažení minimální věkové hranice
pro vybranou skupinu ŘO a uhrazení správního poplatku za závěrečnou zkoušku.